Slovenski tarok

Kraljevska igra s kraljevskimi ilustracijami

V slovenskem in v angleškem jeziku!

Kupi svoj komplet

Med najbolj razširjene in priljubljene družbene igre s kartami na Slovenskem gotovo sodi tarok. Igralci uporabljajo komplet 54 kart s štirimi barvami, ki imajo vsaka po osem kart in še 21 z rimskimi številkami označenih kart ali tarokov ter škisa, ki je 54. karta. Igro igrajo dva, trije ali štirje igralci. V več stoletnem razvoju se je igra tarok spreminjala in dobivala v posameznih deželah posebne načine oziroma različice. Od 14. stoletja, ko naj bi se po dosedanjih raziskavah s tarokom srečali v Evropi, lahko govorimo o tej igri tudi na slovenskem etničnem ozemlju, čeprav so nam za starejša obdobja na voljo le skromna pričevanja. Ves ta čas so poleg uveljavljenih, pogosto mednarodno sprejetih motivih zasnov nastajale tudi razne vrste posebnih tarokov, od unikatov do motivno opredeljenih v posebne tematike (motivi iz spolnega življenja, politično opredeljena motivika, humoristična, vojaška itd.). Posebna zvrst so tudi t.k. narodni taroki, ki z izborom motivov predstavljajo posamezne narode, njihovo kulturo, dediščino, posebnosti in znamenitosti, simbole itd. Mednje sodi tudi Slovenski tarok.

 Posebna izdaja Slovenskega taroka I FEEL SLOVENIA 

V letu 2022 smo postali uradni zastopnik za izdelke pod blagovno znamko I feel Slovenia. Tako smo pripravili tudi posebno izdajo slovenskega taroka I feel Slovenia My way. Odlično darilo in spominek, s pomočjo katerega lahko spoznavate slovensko zgodovino, običaje in osebnosti iz naše bogate zgodovine.

Kupi zdaj

Zasnova slovenskega taroka in pregled motivov

Najbolj znane in uveljavljene tarok karte na Slovenskem (Piatnikov tarok, pred tem tudi tarok iz ljubljanske tovarne igralnih kart) sestavljajo uveljavljeni, »klasični« motivi. Motivni svet tarokov izhaja iz nekaterih temeljnih sestavin in mejnikov človeškega življenja, kot so otroštvo, dvorjenje, zapeljevanje, ljubezen, slovo. Pojavljajo se še odnosi med fantom in dekletom, možem in ženo, tujcem in domačinko, odnosi v družini. Skratka splet žanrskih upodobitev, idil, razmerij med spoloma, prikaz nekaterih del in opravi, vse skupaj pa postavljeno v idealizirane pokrajine in okolja, ki se raztezajo od Tirolske in drugih alpskih območij prek Sredozemlja do Orienta. Opazno je zanimanje za orientalski slog, zato tudi motivi s Turki, haremom ipd. Vse skupaj je torej razpeto med ideali in mitologijo. 

Pri določitvi zasnove slovenskega taroka smo izhajali iz treh izhodišč. Pri geografskem okolju smo upoštevali slovenski etnični ali kulturni prostor, ki ga označujejo sestavine alpske, mediteranski in panonske kulture ter vse tiste, ki jih v strokovni okvirjih opredeljujemo kot osrednjeslovenske. Nadalje smo upoštevali še dve smeri za motivno določitev tarokov, in izbrane sestavine našega zgodovinskega razvoja na podeželju in v mestih ter bogastvo slovenske mitologije ter duhovno kulturne dediščine. 

Pri izbiranju barv in simbolov slovenskega taroka smo se odločili, da obdržimo splošno uveljavljena in na Slovenskem uporabljana znamenja: črni križ, črni pik, rdeče srce in rdeči karo. Načelno bi bilo mogoče tudi tu postaviti poseben in značilen slovenski simbolni sistem. Vendar se zdi, da je lahko prav v teh časih to nepremišljeno početje, saj še nimamo urejenega odnosa do simbolov tako na narodni kot državni ravni. Nekaj podobnega je tudi z barvami, ki jih še nismo opredelili. Razpravljanje o simbolih, znakih in barvah je, žal, še vedno razpeto med ljubiteljstvom in popolnoma naključnimi odločitvami, ki npr. lipov list naprej postavijo za enega od simbolov, nato pa ga čez nekaj let spet odpravijo. Skratka: pri barvah in simbolih tarokov ostajamo pri splošni in uveljavljeni razpoznavnosti. 

Podobno je bilo tudi z izbiro načina oštevilčevanja tarokov, saj smo se odločili za uveljavljeni način z rimskimi številkami v črni barvi. Bolj težavna je bila naloga pri izbiranju figur za posamezne barve, zlasti če upoštevamo npr. razpravljaje ob pripravi slovenskega tolarja in izbiranje znamenitih Slovencev, ki so upodobljeni na posameznih kovancih. Tako smo za kralje, dame, konjenike in fante izbirali med znamenitimi osebnostmi iz naše zgodovine, deloma pa smo upoštevali tudi nekatere ključne osebnosti slovenskega pravljičnega sveta (npr. Lepa Vida). 

Čeprav karte za tarok omogočajo veliko različnih motivov (samo pri tarokih 42 različnih), je bilo odločanje pri izbiri iz obširnega seznama težko in zahtevno delo. Glede na temeljni motivni koncept, ki izhaja iz slovenske dediščine, se nam tudi pri tem projektu potrjuje dejstvo, da smo dediči velikega bogastva, ki pa ga pogosto še vse premalo poznamo, čeprav nam sooblikuje podobo naše istovetnosti in bogate razvojen kontinuitete


Taroki

S klikom na sliko se vam odpre pojavno okno s podrobnim opisom motiva.

Pozvačin

Mestni čuvaj

Bencinska črpalka

Urška in povodni mož

Coprnica nad Cerkniškim jezerom

Bloški smučarji

Postavljanje dvojnega kozolca

Hudič pase polhe

Prvi avtomobil v Ljubljani

Rudniški škrat »perkmandelc« kaže rudarju živo srebro

Peter Klepec

Kroparski kovač

Škrat ali palček

Solinar in solinarka

Idrijski Merkur

Kolar

Mlada Breda

Klekljarica

Čebelnjak s panjskimi končnicami

Pegam in Lambergar

Koledniki z voščenjakom v Ljubljani

Martin Krpan

Trnovska solatarica

Makalonca

Babji mlin

Boji čolnarjev na Ljubljanici

Lucija s Ptujskega polja

Boji čolnarjev na Ljubljanici

Cerkljanski lavfarji

Tivolski ribnik

Zavetnika trte, vinogradnikov in vinarjev

Osmica na Tržaškem krasu

Dobra vila

Začetki turizma v Portorožu

Zeleni Jurij v Beli krajini

Ljubljanske cvetnonedeljske butarice

Dunajski kostanjar

Zlatorog

Slovenska filharmonija

Kekec

Slovenska filharmonija

Kekec

Ustoličevanje na knežjem kamnu

Korant

Prestar

Škis

Barve in figure

S klikom na sliko se vam odpre pojavno okno s podrobnim opisom motiva.


Srce

Kralj Samo

Kralj

Julija Primic

Dama

Janez Vajkard Valvasor

Konjenik

France Prešeren

Fant

Karo

Kralj Matjaž

Kralj

Lepa Vida

Dama

Jacobus Gallus

Konjenik

Jože Plečnik

Fant

Križ

Herman II. Celjski

Kralj

Hema Krška

Dama

Primož Trubar

Konjenik

Rihard Jakopič

Fant

Pik

Rudolf Maister

Kralj

Ivana Kobilca

Dama

Sigmund Herberstein

Konjenik

Anton Tomaž Linhart

Fant